You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Proč se učit cizí jazyk aneb 10 důvodů, které vám na tuto otázku pomohou odpovědět

  • Mgr. Mirka Vondrová

Pravdou je, že v dnešním stále více propojeném a vzájemně závislém světě je znalost jiných jazyků zásadní dovedností, která vám dává příležitost zapojit se do světa bezprostřednějším a smysluplnějším způsobem, ať už ve vašem sousedství nebo tisíce kilometrů daleko.

1) Propojíte se

Jedním z nejpodstatnějších aspektů lidského bytí je naše schopnost spojit se s ostatními. Schopnost komunikovat s někým v jeho jazyce je neuvěřitelný dar. Bilingvisté mají jedinečnou příležitost komunikovat s širším spektrem lidí v osobním i profesním životě. Znalost jazyka z vás dělá místního bez ohledu na to, kde se nacházíte, a otevírá váš svět doslova a do písmene.

2) Rozvinete vaši kariéru

Jazykové znalosti mohou být významnou konkurenční výhodou, která vás odlišuje od vašich jednojazyčných vrstevníků. Patří mezi osm nejčastějších dovedností požadovaných u všech povolání – bez ohledu na váš sektor nebo úroveň dovedností, navíc poptávka po bilingvních profesionálech exponenciálně roste.

Další motivací, proč zvládnout cizí jazyk, mohou být náborové bonusy nebo zvýšení platu.

3) Nakrmíte váš mozek

Mnoho kognitivních výhod studia jazyků je nepopiratelné. Lidé, kteří mluví více než jedním jazykem, mají lepší paměť, schopnost řešit problémy a kritické myšlení, lépe se koncentrují. Dosahují vyšší schopnosti multitaskingu a lepší schopnosti naslouchat. Přepínají mezi úkoly a sledují změny ve svém prostředí snadněji než monolingvisté. Také vykazují známky větší kreativity a flexibility. Pokud by to nestačilo, jak stárneme, být bilingvní nebo vícejazyčný také pomáhá odvrátit duševní stárnutí a kognitivní úpadek.

4) Prohloubíte vaše spojení s jinými kulturami

Jazyk je nejpřímější spojení s jinými kulturami. Schopnost komunikovat v jiném jazyce podporuje uznání tradic, náboženství, umění a historie lidí spojených s tímto jazykem. Větší porozumění zase podporuje větší toleranci, empatii a přijímání druhých – studie ukazují, že děti, které studovaly jiný jazyk, jsou otevřenější vůči kultuře spojené s tímto jazykem a vyjadřují k ní pozitivnější postoje.

5) Podíváte se do světa

Cestování se znalostí místního jazyka může znamenat revoluci v cestě do zahraničí. Zatímco jednojazyční cestovatelé jsou schopni navštěvovat stejná místa, cestovatelé, kteří ovládají více než jeden jazyk, se snáze dokážou orientovat mimo turistickou bublinu a mohou navštívit místa, která nejsou popsaná v žádném průvodci. Právě tyto zážitky pak bývají těmi nejsilnějšími.

6) Dostanete se ke zdroji

Ve světě se mluví více než 6.000 jazyky a znalost jiného než jen mateřského jazyka nám mj. umožňuje získávat informace, ke kterým bychom se těžko dostali nebo které mohou být zakázané.

Například jednotlivci ovládající jiné jazyky jsou schopni procházet internet jako skuteční globální občané – konzumují a hodnotí zahraniční média a zábavu.

7) Stanete se polyglotem

Nejen, že učení se druhému jazyku zlepšuje komunikační dovednosti a znásobuje slovní zásobu ve vašem prvním jazyce, ale když se naučíte nový jazyk, vytvoříte nové mozkové sítě, které jsou připraveny pomoci naučit se i jazyk třetí.

8) Zapracujete na vaší sebedůvěře

Každý student jazyka může potvrdit, že při objevování nového jazyka udělal řadu chyb. Je to nezbytná součást procesu učení! Naučit se jazyk znamená vyjít ven a vystoupit ze své komfortní zóny. Výhodou je úžasný pocit úspěchu, který pocítíte při konverzaci s někým v jeho rodném jazyce.

9) Posílíte vaše rozumové rozhodování

Studie ukazují, že rozhodnutí učiněná ve vašem druhém jazyce jsou více řízená rozumem než rozhodnutí učiněná ve vašem rodném jazyce. Když uvažujeme ve druhém nebo třetím jazyce, ve skutečnosti se distancujeme od emocionálních reakcí a předsudků, které jsou hluboce spojené s naším mateřským jazykem. Výsledek? Systematická a jasná rozhodnutí založená pouze na faktech.

10) Získáte perspektivu

Když zkoumáme nový jazyk a kulturu, přirozeně srovnáváme s tím, co je nám nejznámější. Poznávání jiné kultury vrhá světlo na aspekty naší vlastní kultury – pozitivní i negativní – o kterých jsme dříve možná ani neuvažovali. Možná zjistíte, že si více vážíte toho, co máte, nebo se můžete rozhodnout osvojenými klišé otřást!