You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Jak se učit jazyk efektivně? (1/3)

  • Mgr. Mirka Vondrová

Máte pocit, že se učíte cizí jazyk už opravdu dlouho a pátráte po tom, jak proces urychlit a zefektivnit?

Možná se potřebujete v jazyce zdokonalit kvůli změně práce, nebo je vaším velkým koníčkem cestování a láká vás dorozumět se na cestách. Nebo máte slabost pro literaturu a chcete si přečíst svůj oblíbený román v originále?

Ať už je váš důvod jakýkoliv, asi shodneme se na tom, že by bylo ideální, učit se efektivně a neplýtvat při tom časem.

A přesto má každý z nás zkušenost, že učit se cizí jazyk, obzvlášť pokud se ho učíte úplně od začátku, jde všelijak, jen ne podle našich představ a dostatečně rychle.

Ale učení se cizímu jazyku nemusí být pomalý a úmorný proces. Ačkoli nic nemůže nahradit těžkou práci a úsilí, které to vyžaduje, určitě se dá cizí jazyk naučit rychle, pokud se budete řídit správnou strategií a věnujete tomu svůj čas a energii.

Řiďte se těmito osmi kroky a budete na své cestě k osvojení si cizího jazyka rychlejší, než jste si kdy mysleli.

Nejrychlejší způsob, jak se naučit cizí jazyk v šesti jednoduchých krocích:

1) Stanovte si své jazykové cíle.

Stanovit si svůj cíl je první a možná nejpodstatnější krok k tomu, jak se rychle naučit cizí jazyk. Jak určíte, čeho chcete dosáhnout, když nemáte cíl? Jak chcete zjistit, zda jdete po správné cestě, když nevíte, kam chcete dojít? Stanovte si cíl a zaměřte se pouze na něj. Během cesty se tak nenecháte rozptylovat detaily a budete se stále držet svého plánu.

Výzkumy prokázaly, že lidé, kteří si formulují své cíle písemně, dosáhnou úspěchu s dvojnásobně větší pravděpodobností než ti, kteří si cíle písemně nedefinují.

    Chcete-li vytěžit ze svých cílů maximum, řiďte se těmito radami:
  1. Dlouhodobý cíl si rozdělte na krátkodobé cíle. Je dobré mít hlavní cíl, tedy to, čeho chcete nakonec dosáhnout.
  2. Dlouhodobé cíle jsou nicméně příliš velké na to, aby pro vás představovaly každodenní dávku motivace. Rozdělte si svůj hlavní cíl na menší kousky, na dílčí měsíční, a ty dále na týdenní cíle.
  3. Všechny své cíle, i dílčí cíle, si zapisujte a vyvěste si je na místo, které máte denně na očích. Váš cíl neztratíte tak snadno ze zřetele.
  4. Zaměřte se na konkrétní, hmatatelný výsledek. Stanovte si podrobné cíle a soustřeďte se spíše na to, co se chcete naučit, než kolik času chcete učení věnovat. Cíl si můžete stanovit např. takto: Tento týden se naučím 30-50 španělských slovíček týkajících se nakupování. Spodní hranice vás povzbudí k akci, protože tento cíl je splnitelný, zatímco horní hranice vás bude motivovat.
  5. Klaďte si výzvy! Výzvy fungují nejlépe, když vás motivují. Pokud jsou ale příliš velké, můžou vás odradit. Dobrý způsob, jak si na cíle zajít, je stanovit si cíl se širším výsledkem (viz cíl naučit se 30-50 slovíček k nakupování).

2) Učte se “ta správná” slova

Slovní zásoba každého jazyka obsahuje, řekla bych, až šokující počet slov. Angličtina má například něco mezi 600 000 až 1 000 000 slov. Abyste se dobře domluvili, nepotřebujete jich umět naštěstí zdaleka tolik. Jen považte: 50 % anglických textů se skládá ze 100 nejpoužívanějších slov a 90 % textů potřebuje jen 1000 slov. Když se nejprve zaměříte na nejčastěji užívaná slova, začnete rychleji rozumět a úspěch bude posilovat vaši motivaci