You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Výhody skupinového kurzu

  • Mgr. Mirka Vondrová

Jako majitelka jazykové školy často dostávám otázku, jaký typ kurzu si mají naši budoucí studenti vybrat. Chápu se této ideální šance zmínit výhody, které vám může přinést skupinový kurz.

Víc hlav víc ví

Představte si, že sedíte na hodině jen s lektorem, který vám dal vypracovat cvičení a vy s ním nemůžete za žádnou cenu hnout. Naproti tomu práce ve skupině přináší i nápady a znalosti ostatních členů studijní skupiny a společné úsilí může přinést správnému řešení a obohacení o názory a pohledy ostatních.

Živější konverzace

Povídání s více studenty vždy přináší větší množství témat, úhlů pohledu, zkušeností a názorů. Je prima konfrontovat se s širším polem účastníků. Díky tomu se může vaše slovní zásoba rozvinout nečekaným směrem. Pokud už jste pokročilejší studenti, můžete též trénovat argumentaci v reálných situacích s reálnými diskutujícími.

Učíme se vzájemně

V případě, že se setkáváte s jedním lektorem, zvyknete si na jeho terminologii, výslovnost, hlasovou dikci. Ve větším počtu lidí je to sice takový malý Babylon, ale při osvojování jazyka rozhodně není na škodu, když posloucháte lidi s různým přízvukem a stylem vyjadřování.

Větší zábava

Určitě mi dáte za pravdu, že se víc nasmějete v partě lidí než jen s jedním kamarádem na pivu nebo s kamarádkou u kafíčka. U jazykových skupinových kurzů máte ještě tu úžasnou výhodu, že vás spojuje společný zájem, jednotící téma, a tím je jazyk a téma kurzu jako takového.

Cena

Ano, tento faktor je sice čistě ekonomický, ale neopominutelný. Když chcete navštěvovat individuální hodiny, musíte sáhnout mnohem hlouběji do kapsy než u skupinové výuky, protože musíte sami nést plné náklady na lektora, pronájem prostor i administrativní sílu.

Rozhodnutí, jestli se vydáte cestou skupinového kurzu nebo „individuálu“, je vždy na vás. V jazyce kromě gramatiky není nic fixní, jazyk je hravý a i vy si můžete volit mezi způsoby výuky, které vám v daném období budou nejvíce vyhovovat. Důležité je, že děláte něco pro sebe a pro váš širší obzor.