PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Co nabízíme?

Překlady

 • informativní překlady
 • běžné překlady
 • soudně ověřené překlady
 • foreign-to-foreign (různé jazyky)
 • překlady odborných textů a celých publikací
 • překlady s korekturou rodilým mluvčím

Tlumočení

 • doprovodné tlumočení
 • běžná konsekutiva
 • konferenční konsekutiva
 • simultánní tlumočení
 • soudní tlumočení

Překládáme a tlumočíme z a do:

 • angličtiny
 • běloruštiny
 • češtiny
 • černohorštiny
 • čínštiny
 • francouzštiny
 • italštiny
 • japonštiny
 • latiny
 • maďarštiny
 • němčiny
 • polštiny
 • portugalštiny
 • rumunštiny
 • ruštiny
 • slovenštiny
 • španělštiny
 • ukrajinštiny

Překlady

garance kvality / pečlivost, rychlost, nasazení / dlouholetá zkušenost našich překladatelů

V případě delší spolupráce Vaše dokumenty překládá stejný překladatel. Zajišťujeme tím jednotnost stylu a terminologie. Vyhotovený překlad prochází před odesláním pečlivou kontrolou, která zaručuje shodnost originálu a překladu. Samozřejmostí je záruka naprosté důvěrnosti svěřených informací.

Co je a jak veliká je normostrana?

Normostrana má 1800 znaků, což je zhruba 250 slov. Do znaků se započítávají i mezery a poznámky pod čarou.

V případě ceníku je to jednoduché – 335,- za NS, pokud je dokument kratší. Pokud má dokument více než 10NS poskytujeme slevu – v návaznosti na urgenci překladu. Méně zastoupené jazyky jsou dražší.

Začněme
s vaším projektem

Pomůžeme vám dosáhnout cíle, které jste si stanovili a rozjet váš business naplno.

top
Jazyková škola Klíč. All rights reserved.

Login

Create an Account Back to login/register