Dětský příměstský jazykový tábor v Prachaticích

Kouzlíme s angličtinou

na příměstském táboře Harryho Pottera

15. 7. - 19. 7. 2019
Prachatice

Na týdenním příměstském táboře děti zažijí spoustu legrace s kouzlením v angličtině a díky vynikajícím lektorům si zlepší výslovnost, naučí se nová slovíčka a přestanou se bát mluvit. Tábor je vhodný i pro úplné začátečníky.

doba trvání: od 7:30 můžou rodiče odevzdávat děti, do 16:00 tábor trvá

věková hranice: od 2. do 6.třídy

téma: Harry Potter a kouzelná škola v Bradavicích

Vážení rodiče,

velmi nás těší, že jste se rozhodli pro náš zábavou a vzděláním nabitý příměstský tábor.

Abyste získali přesnější představu, na co děti na táboře můžou těšit, přečtěte si následující rámcový program. V případě nepřízně počasí se aktivity budou odehrávat uvnitř školy, je tedy možné, že v návaznosti na počasí může být program pozměněn.

1. den – odjíždíme s bradavickým expresem do školy čar a kouzel

 • vytváříme si vlastní kouzelnickou hůlku za pomoci pana Olivandera
 • kouzelnický klobouk dětičky rozřadí do jednotlivých kolejí
 • tvoříme erby pro naši kolej
 • každý správný kouzelník má mít svůj plášť – v naší dílničce si každý vyrobí ten svůj

co se naučíme anglicky? – pozdravy, úvodní fráze, rozpočítadlo, čísla

2. den – zvířátka a kouzelné bytosti

 • ke každé koleji patří originální kouzelná bytost a nejen ke koleji, vytvoříme si celý les kouzelných bytostí
 • jdeme se podívat do kouzelnického lesa, který je jejich domovem
 • učíme se, o kouzelná zvířátka starat
 • bylinky a bylinkářství – pro pozdější přípravu lektvarů zasazujeme vlastní bylinku

co se naučíme anglicky? – zvířátka, barvy, malujeme podle jednoduchého anglického popisu

3. den – turnaj ve famfrpálu

 • jednotlivé koleje mezi sebou soutěží (dopoledne vysvětlujeme pravidla a trénujeme, odpoledne pořádáme turnaj)

co se naučíme anglicky? – slovesa, jednoduché příkazy, části těla, pojmenování sportovního náčiní

4. den – lektvary a kouzelnické vaření

 • připravujeme zázračný lektvar štěstí, který nám pomůže dosáhnout všeho, co si naše srdce přeje
 • koleje soutěží mezi sebou, který lektvar se nejvíce povede a je účinný
 • vytvoříme svůj vlastní jednoduchý recept, jak jsme lektvar uvařili
 • zpíváme anglicky

co se naučíme anglicky? – zopakujeme slovesa a naučíme se nová, slovíčka s jednoduchými kuchařskými ingrediencemi

5. den – vyhodnocení celého týdne

 • závěrečné kvízy a testování všeho, co jsme se spolu za celý týden naučili
 • hostina na ukončení společného školního týdne a slavností vyhlášení výsledků

Cena tábora 2100,-Kč

zahrnuje: obědy, pitný režim, program v tělocvičně, kuchyňce, využití herny, odměny, drobné dárky

V případě, že uhradíte celé školné do 10.6.2019, dostanete na kurz 5% slevu.

Zálohy a způsob úhrady:

I. část: 1000,-Kč do 21.6.2019
II.část: 1100,-Kč do 8.7.2019

Platby provádějte převodem na č.ú.2500356598/2010 jako VS uveďte číslo svého mobilu + do POZN.: celé jméno dítěte

Storno podmínky:

 • při odhlášení dítěte 15 dnů před začátkem tábora – storno 35% z celkové ceny tábora
 • při odhlášení dítěte 5 dnů před začátkem tábora – storno 50 % z celkové ceny tábora
 • při zrušení pobytu v době konání tábora, předčasného odjezdu apod. se platba ani poměrná část nevrací.

Sami vidíte, že nás každý den čeká pestrý program, proto Vás prosíme, vybavte děti již na první den batůžkem s nahradním oblečením – tričko, tepláčky, ponožky a přezůvky. Může se stát, že se při všem tom tvoření malinko ušpiníme.

Časový rámec dne:

od 7:30 přijímáme děti do tábora
8:00 oficiální začátek
9:30-10:00 svačina
12:00-12:30 oběd
pokud bude potřeba, někdy kolem 15:00 dojíme svačinky
16:00 konec

Přihláška na tábor 2019 - Prachatice

Osobní údaje

Doplňující údaje

Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. Souhlasím se zpracováním osobních údajů s tím, že mnou poskytnuté údaje použije pořadatel tábora pouze po dobu trvání tábora pro vnitřní potřebu zejména k evidenčním, statistickým účelům a pro sjednání pojištění a údajů o zdravotním stavu dítěte.
Souhlasím/nesouhlasím s uveřejněním fotografií mého dítěte na propagačních materiálech Jazykové školy Klíč.
Prohlašuji, že účastník tábora neprodělal v posledních 6-ti měsících infekční onemocnění, nemá nařízenou karanténu, ani nepřišel v době 4 týdnu před odjezdem na příměstský tábor do styku s osobou trpící nějakou infekční chorobou. Jsem si vědom/a právních následků, které by mi vlivem nepravdivého nebo nepřesného prohlášení o zdravotním stavu dítěte mohly vzniknout.
Souhlas *
top
Jazyková škola Klíč. All rights reserved.

Login

Create an Account Back to login/register